من عاشق این آهنگم؛

به خصوص تو تاریکی و سکوت آخر شب اتاق، خیلی به دلم می شینه:

Alone In The Rain+ساحل میگه چرا وقتتو با جواب دادن به پیامای تبلیغاتی تلف میکنی؟ مثلا از بیان بهت حقوق میدن که جواب طرفو اینجوری دادی؟! :|
پیام تبلیغاتی نذارین دیگه لطفا! من که نمیتونم جواب حرفای اکثرا غیر منطقی و بی پایه و اساس رو ندم!! ساحلم راس میگه عمرمو از تو جوب که پیدا نکردم عـــه