کاری پیش اومد که باید یکی از پست های چهار سال پیش رو نگاهی مینداختم. رفتم بلاگفا. هنوزم اسمش میاد عصبی میشم. حیف اون همه خاطره و حس قشنگ که اکثرشونو بی کفایتی مسئولای خاک برسر بلاگفا به فنا دادن. چند تا از دوستام کامنت گذاشته بودن حتی تا همین چند روز پیش هم سر زده بودن. حس خوبی بهم دادن...

با هزار ترفند تونستم ادرس جدیدمو براشون بذارم. بلاگفای حسود بی خاصیت! چشت درآد :|

اینجا هم یک ساله شد. بیان عزیز! تو لطفا همینجوری خوب بمون.