_ حس عجیبی دارم استرس نیست. ترس و وحشته یه حس گنگ! 

 + ساحل: از چی؟

_ از اینکه نمیدونم قراره چی بشه...

+ ساحل: اوهوم

_ مثل یه خواب طولانی میمونه که تا صب آدمو شکنجه میکنه. فقط دعا میکنم زودتر صبح شه یکی بیدارم کنه... 

+ ساحل: نازی

 

_ خوبه لااقل تو دلت برام تنگ میشه بی توقع خاصی! من که به هرکس لبخند زدم یه جور خاص برداشت کرد!