خدا رو شکر که به ماه رمضون امسال رسیدم

خدا رو شکر که بازم شب قدر رو حس می کنم....خدایا، منم جزء اون بنده هات که شب قدرو درک می کنن قرار بده...

خدا جونم...خدای مهربونم...خدای قدرتمند و مقتدرم...تکیه گاه لحظاتم! بهتریناتو نصیبمون کن بحق صاحب این شب ها    

امسال بدجور بغض دارم می خوام سه نفر از عزیزترینامو  بسپرم به کرم و رحمت و مغفرت بی انتهای شب قدرت...

راستی خدا جونم...چیه واقعا این شب قدر؟من که درکش نکردم فقط تمام وجودم داره برات بال بال میزنه امشب...دلم بی قراره روحم تشنه ست، بغض به گلوم چنگ میزنه، چشمام بی تابانه خیسه مهربون خداجونم... امشب محبتتو خیلی بیشتر از همیشه حس می کنم...دلم می خواد بشم فاطمه ی تو! بنده ی تو!...


+بعد از دوسال بالاخره میتونم برم مراسم دانشگاه امام صادق، این خیلی خوبه. امیدوارم قدر امشبو بدونیم...