گفته بودین به شانس اعتقاد ندارین... خب منم شاگردتونم و شاید بتونم بگم بین اساتید برای من، در بالاترین سطح مقبولیت هستین. منم اعتقاد پیدا کرده بودم ....تا این مدت که دکتر عظیمی هرروز و هرروز و هرروز به من میگه باز که دیر اومدی! تا حالا که نتیجه آزمون سطح دو رو با اختلاف دو نمره و اون اتفاقات خارق العاده شب امتحان تو سایت زده مردود!! حالا که برای فراموش کردنشون دست به کارای احمقانه زدم ...حالا که چند وقت دیگه امتحان داخلیمه و همه چی حسابی قاطی شده......

حالا دوباره به شانس ایمان آوردم... زندگیم و سلامتیم و آرزوهام به درک