دندونم خیلی درد میکنه 😢

کامم چند روزه زخمه همش درد میکنه، حتی وقتی چیزی نمیخورم، فقط میخوام آب دهنمو قورت بدم جونم درمیاد :|

تا میخوام دو کلوم درس بخونم گردنم بیشتر درد میگیره....

دوشنبه امتحان جراحی اعصاب...هرروز بخش ارو......خدایا الان متوجه شدم که وقتی میگن این بشر مغرور ضعیفه یعنی چی!! چهار تا درد، منو بهم ریختن و کاملا از کار انداختن:|