به خاطر شرایط جسمی ام بدجور رنگ پریده بودم! حتی از صبح چند نفر با دیدنم نگران حالم شده بودند.حالا هرروز که می خواستم ببینمش و ساعتها منتظر بودم،نمی شد؛ امروز با این قیافه دوبار اتفاقی همدیگر را دیدیم! پرسیدم کجا می روید، درمانگاه؟ گفت نه کلینیک سلامتم.
مثل همیشه غیبش زده بود! نه کلینیک سلامت و نه درمانگاه هیچ کجا نبود. آسانسور هم که پایین نمی آمد مرا به بخش اورو ببرد به ناچار غرغر کنان از پله ها بالا رفتم که دیدمش.نفهمیدم کی شروع کردم به گلایه: استاد اینقدر از طی الارضتون استفاده نکنین خب گناه ماها چیه که طی الارضمون خرابه؟! می خندد: چی شده؟ با قیافه ای مظلوم که خنده در حال خراب کردنش است می گویم: خب من که هرجا میرم میگن دکتر ف.خ.ف اینجا بود همین الان رفت! خنده اش عمیق تر می شود: من که مثل شما بیکار نیستم! کاملا دهنم بسته می شود:| همچنان می خندد، می گوید: خب بگو چیکارم داشتی؟ دلم می خواهد بگویم خب دلم برایتان تنگ شده بود از بخش مسخره داخلی و استادان کم انصافش خسته شده ام حتی حوصله درس خواندن هم ندارم می خواهم حرفهایتان مرا به حال و هوا و انرژی مضاعف بخش اورو برگرداند! اما رنجیده خاطر فقط می گویم: نه کارم اونقدرا هم مهم نیس شما به کارتون برسین یه وقتم مشخص کنین من میام پیشتون. رنجشم را از حرفش می فهمد انگار اما منظورم را نه! می گوید: نه بگو اشکالی نداره. با من و من می گویم:نه استاد! چیزه آخه نوشتنیه و اینا! میگوید: 10:30بیا کلینیک سلامت.
می روم و یک ساعت و نیم کامل به حرف می گیرمش! به تلافی تمام روزهای قبل از عید که چند ساعت منتظرش شدم و نشد ببینمش. اکثر حرف هایم در مورد golden number و آن کتاب نقاشی های عجیب codex.. بود اما یادم نمی آمد خیلی هایش را! واقعا فکر می کنم باز هم آنمی بیچاره ام کرده! حرف می کشد به جن و شیاطین وارتباط آنها با دنیای ما...خیلی حرفها دارم از مطالعات و سخنرانی های این چند سال و یا حتی خود آیات قرآن اما نمی توانم درست استدلال کنم چقدر حیف...بیچاره استادانی که اینها را به همچون منی آموخته اند:| 
می گوید شنبه بیا ارائه بده. می گویم امتحان داخلی دارم. می گوید کاری ندارد که! راست می گوید...یک زمانی من در یک روز هم امتحان هایم را می خواندم و کلی هم کارهای متفرقه می کردم اما حالا وقتم اصلا برکت ندارد...شاه کلید را باز هم گم کرده ام شاید...
اگر اطلاعات دارید، یا سایت معتبری در مورد موضوع ارائه ام می شناسید یا می تواند کلیپی را به من معرفی کنید لینک بگذارید.سپاس:)