کلّ بهشت، گوشه‌ای از مشهدالرضا (علیه السلام) ست...از عمق جان می نویسم؛ با چشمانی تر...
و دلی مالامال از حسرت:

 آقای مهربانی ها سلام!
دلـــم بسی تنگ است
می شود آیا به حرم بخوانی مرا؟...