کم خوابی خیلی بد است! مخصوصا اگر با سردرد و چرت های غیرارادی همراه باشد...و تو چرتت پاره شود، به خودت بیایی ببینی جلوی استاد در سی سی یو ایستاده ای و مخاطب سوالش هستی:|

راستی بعضی ها چطور می توانند شبی 5 ساعت بخوابند و تمام روز را با انرژی مضاعف تلاش کنند؟ من اگر شبانه روز7 ساعت نخوابم، کاراییم به صفر میل می کند!

امیرالمؤمنین امام على علیه السّلام: هر گاه خداوند بخواهد بنده خود را اصلاح گرداند، او را سه چیز نصیب مى کند: کم گویى و کم خورى و کم خوابى. میزان الحکمه، جلد ۱، صفحه ۱۰۶