خیلی کم پیش می آید آهنگی خارجی به دل من بنشیند! اما اگر نشست، عمیقا دوستش دارم...

این آهنگ حال عجیبی به آدم می دهد. چیزی شبیه حس الی در پست انکشاف...حسی مبهمی از عشق و امید آمیخته با غمی بغض آلود...تصویر دوست داشتنی با قلم خیالم...

دانلود آهنگ فرانسوی Et si tu n’existais pas به فرمت mp3


French
Et Si Tu N'existais Pas
Et si tu n'existais pas
Dis-moi pourquoi j'existerais
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regret
و اگر تو وجود نمیداشتی
بگو من چرا باید میبودم؟
تا خود را در جهانی بدون تواز سویی به سویی دیگر بکشانم
بی هیچ امید و افسوسی

Et si tu n'existais pas
J'essaierais d'inventer l'amour
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour
و اگر تو وجود نمیداشتی
سعی میکردم عشق را بیافرینم
مانند نقاشی که از زیر انگشتانش
زایش رنگهای روز را نگاه میکند
و باورش نمی*آید

Et qui n'en revient pas
Et si tu n'existais pas
Dis-moi pour qui j'existerais
Des passantes endormies dans mes bras
و اگر تو وجود نمیداشتی
بگو من چرا باید میبودم؟
با رهگذرانی خفته در آغوشم
که هیچگاه دوستشان نمیداشتم

Que je n'aimerais jamais
Et si tu n'existais pas
Je ne serais qu'un point de plus
Dans ce monde qui vient et qui va
Je me sentirais perdu
و اگر تو وجود نمیداشتی
من فقط نقطه ای دیگر از این جهان میبودم
که می*آمد و میرفت
احساس گم شدن میکرد
و به تو نیاز داشت

J'aurais besoin de toi
Et si tu n'existais pas
Dis-moi comment j'existerais
Je pourrais faire semblant d'être moi
Mais je ne serais pas vrai
و اگر تو وجود نمیداشتی
به من بگو چطور زندگی میکردم؟
میتوانستم تظاهر کنم که "من" هستم
ولی این حقیقت نبود

Et si tu n'existais pas
Je crois que je l'aurais trouvé
Le secret de la vie le pourquoi
Simplement pour te créer
و اگر تو وجود نمیداشتی
گمانم راز هستی را میفهمیدم، چرایی آن را
"فقط آفریدن تو
و نگاه کردن به تو"

+خوش بحال دکتر غلامی که فرانسوی می داند.