از دوران دبستان همیشه سعی می کردم شاگرد خوبی باشم. بدون اینکه کسی درمورد وظیفه یادگیری به من توضیحی داده باشد ، می دانستم باید بیاموزم. برایم شـیرین و لذت بخش بود یاد گرفتن، آنقدر که بعد از مدرسه بدون اینکه نهار خورده باشم یا حتی مانتوی مدرسه را عوض کنم می نشستم پای درس و مشق! از همان دوران به آموزش مستقیم معلمم، فــراوان وابسته بودم.اگر یک روز، به دلیلی نمی شد سرکلاس حاضر باشم، مهم نبود که برای آموزش من، پدر، مادر یا همسایه ها همه خودشان را به چه زحمتی بیندازند، آب در هاون کوبیــده بودند انگار :|
در دانشگاه هم اگر استاد فرصت نمی کرد در مبحثی، لااقل یک خط مشـی کوتاه بدهد و موضوع را تمام و کمال به ما واگذرا می کرد واویلا بود. یا باید قید یادگیری آن قسمت را می زدم یا حتما از استاد راهنمایی می گرفتم!

این ویژگی کم و بیش در همه ابعاد زندگی من دیده می شد و شاید تا همین یکی دو سال پیش، اصلا متوجه آن نبودم.
برای هرکاری باید یاد بگیرم چطور فکــر کنم...خوب نیست...ابدا خوب نیست این ویژگی...
در زندگی فردی ام، در خویشتن خویشم، درمانده ام. حالا که معلمم را نمی بینم..... مستاصلم.
از نوجوانی ام تا امـروز پای درس هر استادی که نشسته ام حکم پدر و مادر و همسایه ها را داشته اند!چطور باید زندگــی کند آدم؟ چطور باید باشد که در مقابل این حیــوان لعنتی وجودش کم نیاورد؟ چه چیز باید اتفاق بیفتد؟ چطــور باید پیش برود؟ چه کار کند که وا نماند...
از خودش که خسته شود آدم، انگار آسـمان به زمین می رسد. سقوط کردن و هــزار تکه شدن برای چنددهمین بار...مگر هر اتفاق ناخوشایندی که می افتد نمی گویند نگران نباش؛ آسمان که به زمین نیامده؟!...جـــانا تو بگو من چه کنم.... چندی است آسمانم به زمین رسیده...من که نه تــو را دارم نه لبخندت را........