هرکاری میخوای بکن.

هر حرفی میخوای بزن.

هرچیزی که دلت میخواد به من نسبت بده یا نده.

با هر منطقی دلت میخواد تحلیل کن و تصمیم بگیر حتی منطق مهدیه جون!و یا طلیعه.

در باب آنچه بر من گذشت حرف زیاده اما علاقه ای به گفتنش ندارم چون تکرارش زود به زود پخش میشه!!هر آدمی بلاخره تا یه جایی صبرش همراهی میکنه یک یا دو یا سه سال نمیدونم اما آدم آدمه دیگه!! شاید اشتباه از من بوده که سعی کردم سه سال بگم یه جور دیگه فک کن...تو اما متعلق به همون تفکر و همون آدما و همون دنیایی هستی که بودی با همون دید صفر و 100. حالا که رویاهای 100ت واقعی نبودن برمیگردی به همون دنیای صفر!

داری ماه رمضون دوسال پیشو می سازی؟...مختاری

این زندگی توئه...طوری باش که اگه 10 سال دیگه هم به این روزا فک کنی از قضاوت و تحلیل و تصمیم خودت راضی باشی.

نظری ندارم همین.موفق باشی. راستی تو پیامت گفته بودی عیدم مبارک، عید تو هم مبارک!