توی پست قبلی لینک صدای بارون و اشتباهی به جای آهنگ گذاشتم:|

این لینک و با اون توضیحات گوش کنین


Alone in the rain