بچه که بودیم یکی از تفریحات سالممون! این بود که لونه مورچه ها رو ببندیم به آب؛ یادتونه؟ بعد کیف کنیم که همشون میریزن بیرون! خدا از سر تقصیراتمون بگذره :| دیگه وارد جزییات اعمال شاقه بعدش نمیشم... نمیدونم نفرین کدوم مورچه توی کدوم سرزمین ما رو گرفته که از یک ماه به عید همه میریزن تو خیابون! یعنی ملت همه بدون لباس و پا برهنه بودن تا حالا؟! الهی من بمیرم!! من اصلا مطلب انتقادی و طنز و این جور مسائل رو بلد نیستم بنویسم فقط دیگه به اینجام رسیده! (اشاره به مکان نامعلومی بین گردن تا دهان می شود :دی) هرجا میری، قد یه عمر تو شلوغی و ترافیک گیر میفتی. کار فوری داشته باشی فاتحت خوندس...از آرایشگاه ها و سالن های لیزر نگم که در وصفش هیچ کلمه ای نمیگنجه. نه که مخالف تحول و بی ذوق برای سال نو باشم نه! ولی خداوکیلی هرچیزی حدی داره لطفا شورشو در نیاریم:/