و خدا باز هم معجزه کرد

باران بارید...


من و بارون و شکوفه ها تو حیاط دانشکده:)

+ساحل میگه خوب شد آدرس وبتو زدی رو عکس، وگرنه میدزدیدن اثر هنریتو:))) میخواستم بگم عیب نداره شمام میتونین بگین: دی