قراره تمرین کنی که با هرحرفی بهم نریزی. میخوایم با هم تمرین کنیم که خودمون حواسمون به خودمون باشه، من و من! حالا ان شاء الله این جسم که عین رفیق نیمه راه جا زده هم کم کم باهامون راه بیاد و همین طور اون روح مشوشی که هرشب دلش میخواد جغد بازی در بیاره [مسخره زبون نفهم :/ ]

ببین عزیزدلم! آروم باش...زندگی به خودش طوفان زیاد دیده دفعه اول که نیست. تموم میشه به خیر و خوبیم تموم میشه. نگرانی نداره بسپر دست خدا. خب؟ اما و اگه نداریم! آدم اینجور وقتا هیچ پناه دیگه ای نداره اینو خود خدا بهتر از تو میدونه...

هرکی هرچی بهت نسبت میده مگه تو در آن واحد همون میشی؟ پس چرا بهم میریزی؟ اونقدری که بخواد انرژیتو بگیره؟ هوم؟ فقط در یه صورته که تو این ریختی میشی اونم اینه که تو اون مورد از خودت راضی نباشی. اگه نیستی که دیگه بهم ریختن نداره؛ خداروشکر زنده ای و سلامت، تلاش کن اصلاحش کن.

وقتی یکیم یه چیزی رو میخواد خلاف میلت و تو نمیخوای بهش عمل کنی، دیگه غصه خوردنت چیه دختر! خب طرف عزیزه که باشه، توام واسه خودت آدمی نظر خودتو داری. در ضمن خودتم خوب میدونی تصمیمت چیزی از عزت اون کم نمیکنه. 

محکم باش دختر! محکم تر از همیشه. جسور باش! تو خودت حل کن تموم حاشیه ها رو... انرژی خودتو و تموم اترژی های مزاحم اطراف رو دقیقا هدایت کن تو مسیری که میخوای. قراره به هدفت برسی و میرسی. یاعلی بسم الله!